Test o zaštiti na radu

/15
933

Test o zaštiti na radu

1 / 15

Svrha i cilj provođenja zaštite na radu je:

2 / 15

Kada se radnik mora odazvati osposobljavanju za rad na siguran način?

3 / 15

Prije rasporeda na radno mjesto radnik:

4 / 15

Praktično osposobljavanje za rad na siguran način obavlja

5 / 15

Odgovornost zbog neprovođenja mjera zaštite na radu snose:

6 / 15

Da li je radnik dužan prijaviti bolest ili zdravstvene nedostatke koji  mogu utjecati na sigurno obavljanje poslova?

7 / 15

Što su poslovi s posebnim uvjetima rada?

8 / 15

Koga radnik treba obavijestiti o nastaloj ozljedi na radu?

9 / 15

U kojem roku je potrebno prijaviti  tešku ozljedi ili smrtni slučaj na mjestu rada inspekciji?

10 / 15

Što vaš rukovoditelj mora učiniti ako primijeti da, unatoč upozorenju, ne primjenjujete propisane mjere zaštite i sigurnosti pri radu?

11 / 15

Što ćete učiniti u slučaju teže ozljede na radnom mjestu?

12 / 15

Sve uočene nedostatke koji mogu ugroziti život i zdravlje, zaposlenik treba prijaviti:

13 / 15

Koje zahtjeve sadrže osnovna pravila zaštite na radu?

14 / 15

Koje zahtjeve sadrže posebna pravila zaštite na radu?

15 / 15

Koje se boje koriste kod znakova sigurnosti?

Your score is

0%

Provjerite svoje znanje o zaštiti na radu u našem testu. On će Vam pomoći da usvojite sve što ste naučili na predavanjima o zaštiti na radu ili, ukoliko ih još niste pohađali, će Vas uvesti u temu zaštite na radu.