Kada radnik ima pravo odbiti rad?

Zakon o zaštiti na radu daje pravo radniku odbiti rad u slučaju kada mu izravno prijeti rizik za život i zdravlje i napustiti mjesto sve dok poslodavac ne poduzme korektivne mjere.
Zbog takvog postupanja radnik ne smije trpjeti štetne posljedice.
S druge strane poslodavac ne smije zahtijevati od radnika da ostane na mjestu rada dok na tome mjestu postoji izravan i ozbiljan rizik za život i zdravlje radnika.


U slučaju kada odbije raditi ili kada napusti radno mjesto zbog izravne prijetnje za život i zdravlje radnika o tome mora odmah obavijestiti poslodavca, njegovog ovlaštenika, stručnjaka za zaštitu na radu ili povjerenika radnika za zaštitu na radu, a oni su obvezni bez odgađanja
obavijestiti nadležnog inspektora. Nadležni inspektor će u roku od 48 sati utvrditi činjenično stanje i osnovanost navoda radnika.


Za vrijeme dok ne radi zbog izbjegavanja izloženosti izravnom i ozbiljnom riziku za život i zdravlje, radnik ima pravo na plaću i druga prava iz radnog odnosa u skladu s općim propisom o radu, stoji u Zakonu o zaštiti na radu.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.
×
×

Cart