Radna oprema i zaštita na radu

Poslodavci su dužni osigurati ispravan rad radne opreme i prikladnost za korištenje tako da za vrijeme rada ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika. Prilikom odabira radne opreme mora se voditi računa o posebnim uvjetima rada i mogućim opasnostima i rizicima koji proizlaze kod korištenja. Ako se radna oprema ne može koristiti bez rizika za sigurnost i zdravlje radnika tada treba voditi računa o dodatnim mjerama za smanjenje rizika.

Nakon postavljanja radne opreme i prije početka korištenja, poslodavac mora osigurati pregled opreme od strane ovlaštene osobe, prema propisima zaštite na radu, uputama proizvođača i pravilima struke te osigurati:

-povremene preglede i, po potrebi, ispitivanje od strane ovlaštenih osoba u skladu s propisima,

-posebne preglede od strane ovlaštene osobe nakon nastanka iznimne okolnosti koje mogu ugroziti sigurnost opreme, poput preinaka, nezgoda ili duže zastoje u radu,

-poslodavac mora voditi i čuvati evidenciju provedenih pregleda radne opreme i dati ju na uvid inspekciji.

Ako se radna oprema nalazi izvan prostora poslodavca uz nju se mora nalaziti i fizički dokaz o obavljenom ispitivanju.

Radna oprema koja uključuje posebne rizike za zdravlje radnika, moraju rukovati isključivo osposobljeni radnici, a popravke i preinake moraju izvoditi samo radnici osposobljeni za te poslove.

Radnici moraju dobiti odgovarajuće obavijesti i prema potrebi, pisane upute za siguran rad. Obavijesti i pisane upute moraju sadržavati informacije o uvjetima korištenja opreme, predvidljivim neočekivanim situacijama i iskustvu pri uporabi (ako je potrebno) na način na koji je to razumljivo radnicima.

Obratite nam se s punim povjerenjem, pomoći će mo Vam u ispunjenju vaših obveza.

Izvor: PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI UPORABI RADNE OPREME

Pročitajte druge zanimljivosti:

ISPITIVANJE RADNE OPREME, KOJE I ZAŠTO?

NAPORI PRI UPORABI OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.
×
×

Cart