Rad na visini

Obavljate rad na visini, a radnici nisu osposobljeni za rad na siguran način? Osposobite svoje djelatnike putem HD učilišta za ovu vrstu posla.

Rad na visini podrazumijeva radove koji se izvode na mjestima rada 100 cm višim od tla i pri kojima postoji opasnost od pada s visine u dubinu. Također, rad na visini većoj od 3,00 m u odnosu na okolni teren na koji radnik može pasti, pod uvjetom da se primjenom osnovnih pravila zaštite na radu pad ne može spriječiti, su poslovi s posebnim uvjetima rada. Kada govorimo o gradilištima, to su poslovi na krovovima objekata, skelama, toranjskoj dizalici i sl.

Rad na visini (većoj od 3 m) mogu obavljati samo oni radnici koji ispunjavaju posebne uvjete, tj. oni koji nemaju zdravstvene nedostatke zbog kojih ne bi mogli sigurno izvoditi pokrete potrebne pri radu na visini. Poslovima s posebnim uvjetima rada koji se izvode na visini smatraju se i oni koji se samo  povremeno  izvode  na  visini  3  metra većoj od okolnog terena.

Izbor načina zaštite od pada s visine ili u dubinu ovisi o vrsti radova, mjestu izvođenja radova i o drugim okolnostima.

Zaštite od pada s visine ili u dubinu:

         ZAŠTITNE OGRADE

Za rad na visini 100 cm, sva mjesta viša od niže etaže ili tla moraju biti zaštićena zaštitnom ogradom, visine najmanje 100 cm. Zaštitna ograda može biti puna ili izvedena s tri okomite prečke na razmaku od 30 cm, a kod cijevnih skela 35 cm. Donja rubna daska mora biti visoka najmanje 20 cm. Ako se za popunu koristi žičana mreža, okna mreže ne smiju biti veća od 2 x 2 cm.

         ZAŠTITNI POKLOPCI, RUKOHVATI I PRSOBRANI

Zaštitni poklopci koriste se za prekrivanje otvora u podu te moraju oblikom i konstrukcijom potpuno prekrivati otvor. Ako se umjesto zaštitne ograde koristi rukohvat ili prsobran (jer se ispod njega prihvaća materijal), radnik mora nositi i zaštitni pojas.

         PRIHVATNE MREŽE I SKELE

Kad pri radovima postoji stalna opasnost od pada s visine, a ne mogu se postaviti zaštitne ograde, mogu se postaviti prihvatne skele ili mreže. Širina poda skele ovisi o mjestu postavljanja. Na dubini od 200 cm ispod mjesta rada širina mora biti najmanje 130 cm, a na dubini od 300 cm širina mora biti najmanje 150 cm. Na većim dubinama nije predviđeno postavljanje prihvatnih skela.

         LEĐOBRANI I VODILICE  ZA  ZAŠTITNI  POJAS  NA LJESTVAMA       

Drvene jednokrake ljestve moraju se postaviti pod kutem od 75° i moraju rukohvatom nadvisiti etažu na koju vode najmanje 75 cm iznad razine etaže. Pri silasku radnik treba biti  licem  okrenut  ljestvama.  Zaštitni pojas koristi se pri obavljanju svih poslova kad nije moguće drugim sredstvima provesti zaštitu od pada s visine ili u dubinu. Zaštitni pojas treba imati spojno mjesto na leđima i spojno uže dužine najviše 150 cm. Spojno uže s karabinjerom može se zakvačiti na razvučeno čelično uže ili metalnu cijev kao vodilice. Stabilne metalne ljestve moraju imati leđobrane, ako su postavljene 250 cm više od tla, a na svakih 8 m moraju imati platforme, odnosno odmarališta.

         ZAŠTITNI POJASEVI SA SPOJNIM UŽETOM

Za rad na visini upotrebljava se sva propisana osobna zaštitna oprema te obavezno zaštitna kaciga i zaštitni pojas. Kod rada na visini potrebno je osigurati prostor na tlu ogradom i upozorenjem od mogućnosti pada materijala.

Pročitajte druge zanimljivosti:

NAPORI PRI UPORABI OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

RAD STRANIH TVRTKI U REPUBLICI HRVATSKOJ

RADNIK PAO S KROVA STAMBENE ZGRADE

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.