Plan evakuacije i spašavanja

Niste sigurni kako izraditi plan evakuacije i spašavanja? Obratite nam se sa punim povjerenjem, mi ćemo plan izraditi za vas.

Zakonom o zaštiti na radu članak 55., poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje u skladu s posebnim propisima.

Plan evakuacije i spašavanja podrazumijeva izradu tekstualnog i grafičkog dijela sa svim elementima  za slučaj iznenadnog događaja. Kvalitetno izrađen plan evakuacije i spašavanja omogućit će organizirano napuštanje mjesta rada i prostora koji se koriste za rad.

Grafički dio plana evakuacije i spašavanja potrebno je istaknuti na vidljivom mjestu u prostorima iz kojih se izvodi evakuacija.

Poslodavac je obvezan osposobiti radnike da u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje, kojima su izloženi ili bi mogli biti izloženi, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu, mogu samostalno poduzeti mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi rizike otklonili ili smanjili.

Evakuacija i spašavanje obuhvaća upoznavanje radnika s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine.

Pročitajte više:

EVAKUACIJA I SPAŠAVANJE

ISPITIVANJE PANIK RASVJETE

OTVORILI STE TVRTKU, OBRT, AGENCIJU, SERVIS.., ŠTO VAM JE POTREBNO DALJE ČINITI ?

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.