Zaštita od požara

HD usluge d.o.o. raspolaže iskusnim stručnjacima, opremom i vanjskim afirmiranim suradnicima s ovlaštenjem Ministarstva unutarnjih poslova prema Zakonu o zaštiti od požara; temeljem čega vršimo za vas:

Osposobljavanje radnika za pružanje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnološke eksplozije
Izrada pravilnika zaštite od požara
Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
Izrada plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije
Ispitivanje ispravnosti hidrantske mreže
Ispitivanje ispravnosti vatrodojavnog sustava
Ispitivanje ispravnosti sprinkler instalacije
Ispitivanje ispravnosti drencher instalacije
Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za gašenje požara plinom
Ispitivanje ispravnosti uređaja za odvod dima i topline
Ispitivanje sustava plinodetekcije
Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
Ispitivanje ispravnosti gromobranskih instalacija
Ispitivanje ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete
Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta