Zaštita na radu

Sukladno zakonskoj obvezi za Vas vršimo:

Za ugostiteljske obijekte, za radne i boravišne prostorije i prostore te ustanove vršimo:

• Ispitivanje električnih instalacija
• Ispitivanje parametara radnog okoliša
• Ispitivanje komunalne buke
• Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
• Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija
• Ispitivanje emisija iz ventilacijskih instalacija