Zaštita na radu

Sukladno zakonskoj obvezi za Vas vršimo:

• Izrada operativnih planova i plana evakuacije i spašavanja
• Osposobljavanje odgovornih osoba za provođenje evakuacije