Zaštita na radu

Sukladno zakonskoj obvezi za Vas vršimo:

• Ispitivanje sukladno Pravilniku o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima