Zaštita na radu

Sukladno zakonskoj obvezi za Vas vršimo:

• Osposobljavanje poslodavaca, ovlaštenika, radnika za rad na siguran način te povjerenika za zaštitu na radu