Zaštita na radu

Sukladno zakonskoj obvezi za Vas vršimo:
Sukladno Pravilniku o zaštiti na radu pri korištenju električne energije i Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona obavljamo
 • Mjerenje indirektnog napona dodira
 • Mjerenje i inpendancije petlje kvara
 • Mjerenje struje - greške
 • Mjerenje struje isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje
 • Mjerenje vremena isključenja zaštitnog uređaja diferencijalna struja
 • Mjerenje otpora izolacije električnih vodića
 • Mjerenje izjednačenja potencijala
 • Ispitivanje razvodnih ormara
 • Mjerenje i podešavanje bimetalne zaštite na elektromotornim pogonima
 • Mjerenje radne i prividne snage i faktora snage
Na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta obavljamo:
 • Mjerenje statičkog elektriciteta
 • Izradu kontrolne knjige statičkog elektriciteta
 • Kontrolu zaštite od statičkog elektriciteta na autocisternama