Zaštita na radu

Sukladno zakonskoj obvezi za Vas vršimo:

• Izrada procijene rizika za sva radna mjesta,
• Izrada procjene rizika za rad na računalima,
• Izrada revizije rizika opasnosti