Vještačenje

Vještačenje obuhvaća skup različitih stručnih poslova koji se obavljaju po vještaku za sigurnost i zaštitu na radu, zaštitu od požara i eksplozija, a koji je imenovan od strane Županijskog suda.

Vještak je osoba pozvana da pred sudom, koristeći se svojim stručnim znanjem, iznese svoja sadašnja zapažanja (nalaz) i mišljenje o činjenicama koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti navoda koji su predmet dokazivanja.

Izvodimo sve vrste vještačenja u područjima zaštite na radu, zaštite  od požara i eksplozija.