Sponzorstva

Donacije, Pokroviteljstva, Sponzorstva

HD usluge aktivno sudjeluje u raznim manifestacijama, događanjima i pomaganjima udrugama, klubovima i organizacijama u postizanju njihovih ciljeva.
Najčešći nositelji naših sponzorstava, pokroviteljstava i donacija su osobe i/ili organizacije iz područja sporta, kulture, znanosti, ekologije ili socijalnog područja.


HD USLUGE je sponzor Ženskom rukometnom klubu „DUBRAVA – ZAGREB“